Share |

Säteilylaki 27.3.1991/592, 9luku

x-ray_smiths_heimann_turvatarkastaja.jpg x-ray_rapiscan_turvatarkastus.jpg

Säteilylain mukaisesti työntekijöille on järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden mukainen koulutus ja opastus tehtäviinsä.

36§ Työntekijöiden koulutus ja opastus

37a§ Vastuu ulkopuolisen yrityksen työntekijöistä

Suomen Turvaprojektit Oy järjestää koulutusta säteilyturvallisuudesta turvatarkastuslaitteistoja käyttäville henkilöille.

Säteilyturvallisuuskoulutusta voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen ja käytössä olevan laitteiston mukaiseksi.

Tietoa turvatarkastuksista täältä