Share |

Säteilylaki 859/2018

x-ray_smiths_heimann_turvatarkastaja.jpg x-ray_rapiscan_turvatarkastus.jpg

Säteilylain mukaisesti työntekijöille on järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden mukainen koulutus ja opastus tehtäviinsä.

33§ Työntekijöiden koulutus ja perehdytys

34§ Ammattitaitoa ylläpitävä täydennyskoulutus

Suomen Turvaprojektit Oy järjestää koulutusta säteilyturvallisuudesta turvatarkastuslaitteistoja käyttäville henkilöille.

Säteilyturvallisuuskoulutusta voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeen ja käytössä olevan laitteiston mukaiseksi.

Tietoa turvatarkastuksista täältä