Share |

umpilahde_sateilyturvallisuus.jpg

Säteilylaki 859/2018, luku 9

Säteilylain mukaisesti työntekijöille on järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden mukainen koulutus ja opastus tehtäviinsä.

33§ Työntekijöiden koulutus ja perehdytys

34§ Ammattitaitoa ylläpitävä täydennyskoulutus

Koulutuksessa on huomoitava myös vastutu ulkopuolisen yrityksen työntekijöistä

Suomen Turvaprojektit Oy järjestää koulutusta säteilyturvallisuudesta röntgenlaitteita ja umpilähteitä käyttävälle henkilöstölle.

Säteilyturvallisuuskoulutus räätälöidään asiakkaan tarpeen ja käytössä olevien lähteiden mukaisesti.