Share |

umpilahde_sateilyturvallisuus.jpg

Säteilylaki 27.3.1991/592, 9luku

Säteilylain mukaisesti työntekijöille on järjestettävä toiminnan laadun ja työpaikan olosuhteiden mukainen koulutus ja opastus tehtäviinsä.

36§ Työntekijöiden koulutus ja opastus

37a§ Vastuu ulkopuolisen yrityksen työntekijöistä

Suomen Turvaprojektit Oy järjestää koulutusta säteilyturvallisuudesta röntgenlaitteita ja umpilähteitä käyttävälle henkilöstölle.

Säteilyturvallisuuskoulutus räätälöidään asiakkaan tarpeen ja käytössä olevien lähteiden mukaisesti.