Share |

Radioaktiivisten aineiden ilmakuljetus

Vaarallisten aineiden kuten radioaktiivisten aineiden kuljetuksen osapuolilla tulee olla ICAO-TI:n ja IATA-DGR:n mukainen koulutus turvallisen ilmakuljetuksen varmistamiseksi.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa koulutusta lähettäjille, pakkaajille, käsittelijöille, huolitsijoille sekä lentoyhtiöille. Tämän lisäksi tarjoamme vaarallisten aineiden pakkauspalveluita sekä avustamme ilmakuljetusasiakirjojen täyttämisessä.

Kaikki koulutuksemme ja kouluttajamme ovat kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n hyväksymiä.


dgd_dgr_pakkaus_lentoyhtio.jpg