Share |

Radioaktiivisten aineiden ilmakuljetus

Vaarallisten aineiden kuten radioaktiivisten aineiden kuljetuksen osapuolilla tulee olla ICAO-TI:n/IATA-DGR:n mukainen koulutus turvallisen ilmakuljetuksen varmistamiseksi.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa koulutusta lähettäjille, pakkaajille, käsittelijöille, huolitsijoille sekä lentoyhtiöille.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa myös vaarallistenaineiden pakkauspalveluita sekä avustaa ilmakuljetusasiakirjojen täytössä.

Suomen Turvaprojektit Oy on Traficomin:n hyväksymä DGR koulutusorganisaatio

Suomen Turvaprojektit Oy on IATA:n hyväksymä koulutuksen tarjoaja.

Finsecpro provides cargosafe solutions for dangerous goods management services for radioactive materials, when trusting your cargo with us you can be sure that your cargo is safe.


dgd_dgr_pakkaus_lentoyhtio.jpg