Share |

Radioaktiivisten aineiden ilmakuljetus

Vaarallisten aineiden kuten radioaktiivisten aineiden kuljetuksen osapuolilla tulee olla ICAO-TI:n ja IATA-DGR:n mukainen koulutus turvallisen ilmakuljetuksen varmistamiseksi.

Suomen Turvaprojektit Oy tarjoaa koulutusta lähettäjille, pakkaajille, käsittelijöille, huolitsijoille sekä lentoyhtiöille. Tämän lisäksi tarjoamme vaarallisten aineiden pakkauspalveluita sekä avustamme ilmakuljetusasiakirjojen täyttämisessä.

Kaikki koulutuksemme ovat liikenne- ja viestintäviraston Traficomin hyväksymiä.


dgd_dgr_pakkaus_lentoyhtio.jpg