Yhteystiedot

Suomen Turvaprojektit Oy
Finsecpro
Rajavoudinkuja 5, 01740 Vantaa
Sähköposti: info@finsecpro.com
www.finsecpro.com

Vastaavanjohtajan koulutus

Seuraavat perus- ja
täydennyskoulutukset ovat kalenterissa vuodelle 2018ST ohjeet netissä

ST ohjeet ladattavissa www.stuk.fi

Solarium on K-18 http://www.solariumk18.fi/

Palvelut


Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus (säteilystä vastaava johtaja)

Koulutuksen tavoite:
Perehdyttää osanottajat turvallisuusmääräyksiin koskien umpilähteitä sekä kiinteitä/ liikuteltavia röntgenlaitteita. Antaa säteilystä vastaavalle johtajalle riittävät valmiudet toimimaan itsenäisesti toimipaikkansa vastaavana johtajana säteilyn turvallisessa käytössä.
Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tuntevat pääkohdat säteilysuojalainsäädännöstä, säteilyn käytön vaaratekijät sekä oikean suhtautumisen säteilylähteisiin.

Kohderyhmä:                                                                               Säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt, vastaavat johtajat sekä laitteiden käyttäjät jotka toimivat teollisuudessa, opetuksessa sekä tutkimuksessa.
Koulutuksen aikana tutustunaan röntgenlaitteisiin sekä säteilylähteisiin, säteilysuojeluun, säteilymittauksiin, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä opitaan täyttämään STUK:n vaatimat hakemukset. 

Huomiottehan että lääketieteen ja teollisuuden radiografiassa koulutusvaatimukset poikkeavat umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käytöstä teollisuudessa, tutkimuksessa sekä opetuksessa. 

Kuulustelu:                                                                                        

Kurssin käynneille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen päätteeksi kuulusteluun säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

Koulutuksemme on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymää koulutusta.      
                                                   
Seuraavat koulutukset:  

22-23.1.2018

19-20.2.2018

19-20.3.2018

16-17.4.2018

21-22.5.2018

11-12.6.2018


Seuraavat täydennyskoulutukset (10 tuntia)       

5.2.2018

7.5.2018

28.5.2018

18.6.2018Kysykää myös pienryhmä ja asiakkaan tiloissa pidettäviä koulutuksia.