Palvelut


Vastaavan johtajan säteilysuojelukoulutus (säteilystä vastaava johtaja)

Koulutuksen tavoite:
Perehdyttää osanottajat turvallisuusmääräyksiin koskien umpilähteitä sekä kiinteitä/ liikuteltavia röntgenlaitteita. Antaa säteilystä vastaavalle johtajalle riittävät valmiudet toimimaan itsenäisesti toimipaikkansa vastaavana johtajana säteilyn turvallisessa käytössä.
Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tuntevat pääkohdat säteilysuojalainsäädännöstä, säteilyn käytön vaaratekijät sekä oikean suhtautumisen säteilylähteisiin.

Kohderyhmä:                                                                               Säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden turvallisuudesta vastaavat henkilöt, vastaavat johtajat sekä laitteiden käyttäjät jotka toimivat teollisuudessa, opetuksessa sekä tutkimuksessa.
Koulutuksen aikana tutustutaan röntgenlaitteisiin sekä säteilylähteisiin, säteilysuojeluun, säteilymittauksiin, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä opitaan täyttämään STUK:n vaatimat hakemukset. 

Huomiottehan että lääketieteen ja teollisuuden radiografiassa koulutusvaatimukset poikkeavat umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käytöstä teollisuudessa, tutkimuksessa sekä opetuksessa. 

Kuulustelu:                                                                                        

Kurssin käynneille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen päätteeksi kuulusteluun säteilylain (592/91) 18§:ssä tarkoitettuun vastaavan johtajan tehtävään.

Koulutuksemme on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymää koulutusta.      
                                                   
Seuraavat koulutukset:  


21.05.2018 - 22.05.2018 

11.06.2018 - 12.06.2018 

10.09.2018 - 11.09.2018 

01.10.2018 - 02.10.2018 

29.10.2018 - 30.10.2018 

19.11.2018 - 20.11.2018 

17.12.2018 - 18.12.2018 

14.01.2019 - 15.01.2019 


Seuraavat täydennyskoulutukset (10 tuntia)       


07.05.2018 

28.05.2018 

18.06.2018 

27.08.2018 

17.09.2018 

15.10.2018 

05.11.2018 

26.11.2018 

21.01.2019 


Kysykää myös pienryhmä ja asiakkaan tiloissa pidettäviä koulutuksia.