Säteilyturvallisuusvastaavan (STV) koulutus

Säteilylain mukaan turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava ja tarvittaessa tälle sijainen. Säteilyturvallisuusvastaavan tehtävänä on huolehtia toiminnanharjoittajan apuna säteilysuojelun toteuttamisesta.  

Koulutuksen tavoite:

Perehdyttää osanottajat turvallisuusmääräyksiin koskien umpilähteitä  ja röntgentoimintaa sekä avolähteiden käyttöä laboratoriossa säteilylähteiden luokassa 3. Koulutus antaa säteilyturvallisuusvastaavalle riittävät valmiudet vastata itsenäisesti toimipaikkansa turvallisesta säteilyn käytöstä. Koulutuksen jälkeen kurssilaiset tuntevat pääkohdat säteilylainsäädännöstä, säteilyn käytön vaaratekijät sekä oikean suhtautumisen säteilylähteisiin. 

Kohderyhmä:                                                                               

Säteilylähteiden ja röntgenlaitteiden turvallisuudesta ja käytöstä vastaavat henkilöt sekä laitteiden käyttäjät, jotka toimivat teollisuudessa, opetuksessa sekä tutkimuksessa.

Koulutuksen aikana tutustutaan röntgenlaitteisiin sekä säteilylähteisiin, säteilysuojeluun, säteilymittauksiin, säteilyn terveydellisiin vaikutuksiin sekä opitaan täyttämään STUK:n vaatimat hakemukset. 

Huomiottehan, että lääketieteen ja teollisuuden radiografiassa koulutusvaatimukset poikkeavat umpilähteiden ja röntgenlaitteiden käytöstä teollisuudessa, tutkimuksessa sekä opetuksessa. 

Kuulustelu:                                                                                        

Kurssin käynneille varataan mahdollisuus osallistua koulutuksen päätteeksi osallistua kuulusteluun, jonka läpäisseet saavat todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Koulutuksemme on Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymä koulutus.             

Seuraavat koulutukset:  

Peruskoulutus 2pv:

13-14.6.2024, hinta 1.095,00€ ilmoittaudu tästä 

Täydennyskoulutus röntgentoiminta säteilylähteiden luokassa 3 (10 tuntia, HUOM! koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 3 ) 

20.3.2024, hinta 695,00€ ilmoittaudu tästä 

15.5.2024, hinta 695,00€ ilmoittaudu tästä 

Täydennyskoulutus umpilähdetoiminta ja avolähteiden käyttö laboratorioissa säteilylähteiden luokassa 3 (10 tuntia. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään 3)

Kysy aikataulua.

Kaikki hinnat alv 0%. Koulutusten hintaan sisältyy lounas ja kahvit. 

Koulutukset pidetään koulutustiloissamme Vantaan Ylästössä osoitteessa Rajavoudinkuja 5, Vantaa.