Säteilymittaus

Säteilymittarien käyttökoulutusta sekä 
Säteilymittauskoulutusta  IATA-DGR/ICAO-TI:n mukaisen kuljetusindeksin  (Transport Index) tarkastamiseen.